login

倒悬

《护生画集》倒悬

始而倒悬,终以诛戮,彼有何辜,受此荼毒?人命则贵,物命则微,汝自问心,判其是非。

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1