login

老鸭造象

《护生画集》老鸭造象

罪恶第一为杀,天地大德曰生。老鸭扎扎,延颈哀鸣,我为赎归,畜于灵囿。功德回施群生,愿悉无病长寿。

(戊辰十一月,余乘番舶,见有老鸭囚于樊,将赍送他乡以饷病者,谓食其肉可起沉疴。余悯鸭老而将受戮,乃乞舶主为之哀请,以三金赎老鸭归。属子恺图其形,补入《画集》,聊志遗念。)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1