login

初生的小鹿

《护生画集》初生的小鹿

陈惠度于剡山射孕鹿,既伤,产下小鹿,以舌舐子身干,母鹿乃死。惠度见之惨然,遂弃弓矢为僧。(《人谱》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1