login

春江水暖鸭先知

《护生画集》春江水暖鸭先知

使君学长生,而好食鸭肉,鸭肉令君肥,鸭冤倩谁赎?(清 彭绍升《鸭诗》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1