login

一啄复三顾

《护生画集》一啄复三顾

闲庭有余粒,寒雀往还飞,眄睐旁无人,翔集下疏篱。一啄复三顾,虑为物所窥,幽人负暄坐,玩之淡忘机。(元 王恽诗)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1