login

采得百花成蜜后

《护生画集》采得百花成蜜后

昼长人寂寂,蜜蜂入我室,飞上小明窗,欲向此中出。窗上有玻璃,蜜蜂苦未识,奋翅向前冲,脑伤身陨越。 眼见窗外花,其中多香蜜,可怜钻营久,到处都碰壁。愚哉小蜜蜂,此路不可通,汝欲游庭院,请走此门中。 蜜蜂不解语,管自向前冲,幸有春风来,引导出房栊。(缘缘堂主诗)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1