login

却羡蜗牛自有家

《护生画集》却羡蜗牛自有家

先君子尝与客饮于易水上,而群蜂近人,凡扑而却之者皆受螫,而先君子独不动,而蜂亦不迫焉。 盖安静慈祥之气,与物无竞,而物亦莫之撄也。(元 刘因《驯鼠记》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1