login

智能胜力

《护生画集》智能胜力

衢州里胥,至贫民家督赋。民只有一哺鸡,拟烹之,胥止勿杀。后再至,见鸡率群雏,向前踊跃,有似相感之状。胥行百步遇虎,忽见鸡飞扑虎眼,胥因奔免。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1