login

为人负米

《护生画集》为人负米

杨光远之叛青州也。有孙中舍,忘其名,居围城中,族人在州西别墅。城闭既久,内外隔绝,食且尽,举族愁叹。有畜犬彷徨其侧,有忧思。中舍因嘱曰:“尔能为我至庄取米耶?”犬摇尾应之。至夜,置之一布囊,并简,系犬背上。犬即由水窦出,至庄鸣吠。居者开门,识其犬,取简视之,令负米还,未晓入城。如此数月,比至城开,孙氏阖门数十口,独得不馁。(《渑水燕谈录》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1