login

哭友

《护生画集》哭友

李迈庵自记:自滇游回,有仆染瘴而死。仆携有二鹦鹉,流泪三日不休,亦死。(《虞初新志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1