login

篮中鱼蛤

《护生画集》篮中鱼蛤

我哀篮中蛤,闭口护残汁;又哀网中鱼,开口吐微湿。刳肠彼交病,过分我何得?相逢未寒温,相劝此最急。不见卢怀慎,蒸壶似蒸鸭,坐客皆忍笑,髡然发其幂。不见王武子,每食刀几赤,琉璃载蒸豚,中有人乳白。卢公信寒陋,衰发得满帻;武子虽豪华,未死神已泣。先生万金璧,护此一蚁缺,一年如一梦,百岁真过客。君无废此篇,严诗编杜集。(宋 苏东坡诗)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1