login

驺虞

《护生画集》驺虞

汝南周颙与芦江何某书,劝令菜食曰:“变之大者,莫过死生。生之所重,无逾性命。性命之于彼极切,滋味之在我可赊。……丈人于血气之类,虽不身践,至于晨凫夜鲤,不能不取备屠门。财贝之经盗手,犹为廉士所弃。生性之一启銮刀,宁复慈心所忍?驺虞虽饥,非自死之草不食。闻其风者,岂不使人多愧!”丈人得此有素,聊复片言发起耳。(见《南史》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1