login

救象

《护生画集》救象

广中有猎人入山,偶卧憩息,不觉沉睡。被象来鼻摄而去,至大树下。顿首一鸣,群象纷至,四面旋绕,若有所求。前象仰视树,俯视人,似欲其登。猎人足踏象背登树,不知其意向所在。少间一狻猊来,每象皆伏,狻猊择一肥者将噬之。象战栗,无敢逃者,唯仰视树上猎者。因望狻猊发一弩,狻猊立殪,诸象瞻空拜舞,猎者乃下。象复伏,以鼻牵衣,似欲其乘。猎人遂跨身其上,象行至一处,以蹄穴地,得脱牙无算。猎人下束治已,象乃负送出山始返。(见《聊斋志异》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1