login

虎感去鲠

《护生画集》虎感去鲠

晋郭文,晦迹潜修。遇虎张口至前,文手探虎喉中,得骨,去之。自是虎常驯扰左右。文出山,虎必随焉。以书策置其背上,虎负而行。(《谈荟》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1