login

鼠救缢妇

《护生画集》鼠救缢妇

姑苏阊门外,某商妇逋欠客钱。客告官禁追。妇无措,闭户自缢。自早至晚不出。邻家怪之,排户入,见妇绳断仆地。又见大鼠无数,群聚叫噪焉。急救得苏。盖其家素不畜猫,又常以米谷供鼠食也。(纪闻)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1