login

驼知水脉

《护生画集》驼知水脉

敦煌西渡流沙往外国,沙漠千余里无水。时有伏流处,人不能知。骆驼知水脉,过其处辄不行,以足踏地。人于其所踏处掘之,辄得水。(《博物志》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1