login

龟填床足

《护生画集》龟填床足

南方老人年八十,日夜卧床上。床一足不平,拾砖填之,误拾一龟。老人年百岁而死。其子拆床,龟徐步而去。负重二十年,不饮食,不死也。(《诸子》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1