login

青蛙雪冤

《护生画集》青蛙雪冤

熊鼎为浙江按佥事。宁海民陈德仲杀黎异,异妻屡诉不得直。鼎一日览牒,有青蛙立案上。鼎曰:“蛙非黎异乎?可止勿动。”蛙果不动。乃逮德仲鞠实,正其罪。(《明史·熊鼎传》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1