login

虎释孝子

《护生画集》虎释孝子

洪武中,包实夫授徒数十里外,途遇虎,衔入林中,释而蹲。实夫拜曰:“吾被食,命也。如父母失养何?”虎即舍去。后人名其地为“拜虎冈”。(《明史·孝义传》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1