login

马救主(一)

《护生画集》马救主(一)

秦苻坚,为慕容冲所袭,驰马堕涧中,追兵几及矣。坚计无由出,马即踟蹰临涧,垂缰与坚。坚不能及,马又跪而授焉。坚援之,得登岸,而走庐江。(《异苑》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1