login

狐鸣迎客

《护生画集》狐鸣迎客

永州澹山岭,岩有驯狐,凡贵客至则鸣。郑志完将至,狐鸣,寺僧出迎。志完怪之,僧以狐鸣对。志完作诗曰:“我入幽岩亦偶然,初无消息与人传。驯狐戏学仙伽客,一夜长鸣报老禅。”(《坚瓠集》)

责任编辑:如是我闻   文章修订1.1